Vidareutbildning från Personlig Tränare till Cert. Professionell Tränare

En vidareutbildning under 6 månader (En helg per månad), med 108 lärarledda timmar och ytterligare 138 självstudietimmarför Personliga Tränare i syfte att öka och bredda kompetensen hos tränarnautöka kundkretsarnaoch skapa en tydlig brygga mellan sjukvård och friskvård, mellan Sjukgymnaster och Personliga Tränare.

För mer om våra utbildningsmål & anmälan klicka på länken under.

Vi är oerhört måna om att våra elever kan tillgodogöra sig vår utbildning på absolut bästa sätt. 
Vi tror inte på ”korvstoppning”. Vår bakgrund säger oss att det är starkt negativt för inlärningen och kunskapsutvecklingen och väljer därför en annan väg.

Komprimerad information, välplanerade utbildningsdagar och ett utbildningsmaterial som också kan fungera som manual.